Channeling a rozšířené vědomí


Prozkoumáme všemožné docela hluboké vody tzv. channelingu. Jaké formy existují, jak se na něj dívají psychologové, jaké může mít vysvětlení a další otázky si klade tato prezentace z přednášky.

Channeling - moderní i historický fenomén

Níže naleznete slidy z přednášky "Channeling a rozšířené vědomí" podané 16.4.2011 na Točné v rámci Kognitivního symposionu. 

V článku neshrnu vše, takže nejlépe pokud vás daná tématika zajímá, si proklikáte i prezentaci.

Channeling je v zásadě hodně riskantní způsob získání informací, protože kromě zkreslení z tohoto kanálu zde máte i zkreslení osob, které channelují. Channeling je vystaven tak jak pozitivním, tak i negativním bytostem a kvalita a úroveň materiálu z této metody se tak různě liší, hlavně podle přesvědčení osob/skupiny, která přenos zahájila.

Co je channeling

Pravdou je, že channeling je jen pěkné slůvko pro posedlost, a lidé by toto měli mít na mysli, jako možné riziko. V duchovním slova smyslu je posednutí stejné, jako být znásilněn.

Jon Peniel - mnich a duchovní učitel - (1998, The Lost Teachings of Atlantis, kapitola 14)

Někteří výzkumníci vnímají channeling ještě šířeji, než jako vyloženě "tranzový channeling", ze kterého pochází třeba Zákon jednoty. Když se soustředíme na definici, která řeší jenom to, že je původ informací odněkud externí, nebo vzdálený "normálnímu" vědomí, můžeme tam zařadit i intuici.

Obvykle se ale channelingem myslí skutečně telepatický přenos informací, ať už je autorem "Vyšší já", nebo vyloženě entita externí entita, ať už pozitivní, nebo negativní, která má nad tělem větší, či menší kontrolu, podle samotné síly a stádia channelingu. Jak píše Helfrich:

Channeling zahrnuje široké spektrum fenoménu roztříštění osobnosti od přímého já, které je vědomé „druhotného“ kreativního zdroje, až po znaky automatického nahrazení druhým já s unikátními kognitivními, citovými, morálními a interpersonálními znaky a vzpomínkami. V této silné podobě pak primární já má malou, nebo žádnou paměť na události, které se staly (amnésie). (Helfrich, 2009, p.146)

Samotný channeler (médium) tak předává informaci (podle slovníku cizích slov je médium osoba zprostředkující spiritistickou informaci). V tomto kontextu se však pracovalo, hlavně v období spiritismu s duchy zemřelých, v moderním pojetí se pracuje hlavně s bytostmi z "vyšších úrovní vědomí". 

A. Hastings Ph.D.(zdroj www.itp.edu)
A. Hastings Ph.D.

Termín channeling … je současný, ale tento postup se nazýval věštěním, proroctvím, zjevením, duchovní komunikací, posedlostí a inspirací múzou. Biblická tradice v judaismu a křesťanství říká, že proroci obdrželi a mluvili slovo Boží. Dnes je zde mnoho jednotlivců, kteří mluví slova, o kterých se říká, že přicházejí od beztělesných učitelů na jiných úrovních reality. Proces, ačkoliv ne nutně obsah, se zdá být stejným.

Channeling jako moderní fenomén

Podíváme se krátce na dva příklady channelerů - Jane Roberts a Carlu Rueckert.

Jane Roberts
1929-1984

Carla Rueckert
1943-2015

Jane Roebrts
Sethovy promluvy

Sethovy promluvy - vydány respektovaným nakladatelstvím

Ra Material

Ra material - později nazvané jako Law of One

Dimenze Seth a Ra - skoro stejné

Když porovnáme mezi oběma materiály  jejich vysvětlování různých dimenzí (úrovní), najdeme mnoho společných znaků. Následující přehled je takovým volným splynutím:

 1. (Vědomění) Země nebo přímo fyzické tělo nebo elementy.
 2. (Růst) Růst a vývoj bez uvědomění sebe sama, „zvířecí“ vědomí.
 3. (Volba) Uvědomělé já, úroveň strastí, volba k službě sobě nebo ostatním.
 4. (Láska) Úroveň lásky. Bez vyhledávání moudrosti nebo jejího rozvoje.
 5. (Světlo) Světlo a moudrost, ale nesjednoceno s láskou.
 6. (Jednota) Rovnováha mezi moudrostí a láskou. Zákon jednoho. Soucitná moudrost.
 7. (Brána) Posvátná povaha všech věcí je realizována a otevřena brána k návratu do Jednoty. Ra: žádná paměť, žádná identita, žádná minulost nebo budoucnost, ale existence ve všem.

Rozdělení channelingu (taxomonie)

 1. Podle vůle
  1. Spontánní 
  2. Záměrná 
 2. Podle sféry „manifestace“
  1. Duševní (vedení, růst)
  2. Fyzické (komunikace, malování, hudba)
 3. Podle síly projevu osobnosti
  1. Entitní (silné rozštěpení osobnosti, druhotné přímé já)
  2. Otevřené (mírné rozštěpení, posílená kreativita)

Různé typy channelingu v širším pojetí

Vědomé

 • Telepatie
 • Clairaudience
 • Clairvoyance
 • Clairsentience

Nevědomé

 • Těžký tranz
 • Posedlost

Spánek a sny

 • Symbolický jazyk
 • Řešení problémů během spánku
 • Sny a „vnuknutí“ cizích myšlenek
   

Automismus (automism)

 • Varianta vědomého, ale zahrnuje kinestetické vyjádření skrze automatické psaní, desku Ouija, nebo pohyb kyvadla
   

Podle Klimo, Channeling research: A Progress report with recommmendations, str. 894-904), Proceedings of the International Conference on Paranormal Research, 1988.

Zdroj přenosu

 • Higher Self (Vyšší já)
 • Duchové zemřelých lidí
 • Minulé životy
 • Vyspělé lidské bytosti
  • Povznesení lidé, vyspělí duchovní učitelé
 • Kolektivní vědomí
  • Skupinová vědomí
  • Akašické, kolektivní nevědomí
 • Nelidé
  • Elementály
  • Zvířata a rostliny
  • „Mimozemšťané“
  • Duchovní bytosti, andělé, démoni, …
  • Bůh, božstva

Patrně nejběžnějším zdrojem, minimálně při spiritistických seancích, ale i při mnoha výzkumech např. u G. Schwartze, se stávají duchové zemřelých lidí. Patrně nejsilnější případ pro ověření, protože některé informace, které jsou médii předané, jsou tak osobního rázu, že je nepravděpodobná možnost konvenčního posbírání takové informace. Takových případů je zaznamenáno mnoho, ale zdroj, ten může být úplně jiný. Tak či tak, historicky jsou duchové zemřelých lidí nejlépe ustanoveny.

Minulé životy – hlavně skrze hypnózu, nebo raději regresní terapii se přistupuje k záznamům z údajných minulých životů. Tato problematika by patrně byla na delší rozebrání, prozatím se spokojme s tvrzením, že tyto zdroje většinou nelze ověřovat, i když zde byl celkem slibný výzkum od Iana Stevensona, který experimentálně ověřoval některé tvrzení od malých dětí po celém světě a některé z nich se mu povedlo ověřit (reinkarnace?).

Častým údajným zdrojem jsou vyspělé lidské bytosti, povznesení duchovní mistři, Ježíš, Mohamed, apod. U historických figur tento zdroj bývá také velmi špatně ověřitelný, i když je zde prostor pro spojení našeho tradičního poznání historie s pohledem oné entity, a proto se někdy tyto zdroje dle mého názoru dají ověřovat dobře, i když např. podle Sagana mnoho z nich obsahuje jen banální materiál.

Dále jsou zde kolektivní vědomí, ať už několika nelidských entit, nebo kombinace mnoha vědomí a prezentace nějaké výsledné entity. Také se hovoří o Akašické paměťové bance, což je esoterický koncept, který by měl obsahovat  záznamy všeho, co se stalo. Podobné může být i Jungovo kolektivní nevědomí, anebo jakési metafyzické místo, kde myšlenky a skutky všech lidí jsou uchovávány.

Neméně zajímavá je sekce nelidí, kde kromě klasických mimozemšťanů a duchovních bytostí a Boha (nebo Bohů) se vzácně objevují i channelingy živlů, ale např. Barbara Rollinson-Huss a Joan Ocean jsou jenom dvojicí z dvou tuctů současných channelerů, kteří tvrdí, že jsou v komunikaci s nelidmi, jako např. s delfíny. (Klimo, 1991).

"Vyšší já" jako zdroj

Higher Self
 
 • Superconscious (mind)
 • Emerson: Oversoul (19.st.)
 • F.W.H. Myers: subliminal self
 • William James: higher part
 • Brunton: overself
 • Nietche: Overman
 • Aurobindo: Overmind
 • Huxley, Jung, …: The „Self“
 • Křesťanská mystika: Duch svatý, New Age: Kristovo vědomí

(1994, Karen Husing “Defining the Higher Self: A Theoretical Model and Techniques”)

V nás všech je vyšší muž… muž více nebeského postavení, skoro bůh, množící Boha. Když se duše znovu zabuduje, nepřijde k něčemu cizímu, ale k sobě samému.

Plótínos (205-270) Řecký filosof, novoplatónismus

Jak dochází k přenosu

 • Plný tranz (nevědomý)
 • Spánkový a snový channeling
 • Channeling při vědomí
 • Lehký tranz
 • Hypnóza, sebehypnóza, regresní terapie
 • Kreativní a intuitivní schopnosti 
   

Co je skutečné a co není?

Nejjednodušší možností je nazvat channelery blázny, a víme přeci, jak studovat blázny, můžeme studovat patologické stavy a deziluze.

Nebo, jako alternativu, můžeme překonat sami sebe a říct, že věda je v určitém slova smyslu podezdřelá – lineární a povrchní, příliš positivistická….

Co si pro sebe navrhuji je toto: najít cestu jak se dívat na subjekt se zachováním vědecké integrity, a zároveň respektování celistvosti toho, co studuji. Přistoupit k tomu s otevřenou myslí, což má charakterizovat vědu, ačkoliv se tomu tak vždy neděje. Babbie dále sdílí optimismus ohledně samotného výsledku takového výzkumu – robustnější porozumění vědě, právě skrze takovéto studium channelingu.

Prof. Earl Robert Babbie, (Klimo, 1998, str. 238)

Vysvětlení podle různých názorů

Vysvětlení podle Rusella Chandlera

 1.  The entities are real and are telling the truth about themselves.
 2.  The entities are demonic and lie about their real nature.
 3.  The entities don't exist, and the channelers resort to fakery and/or acting to simulate their reality.
 4.  The entities' messages come from the intuitive, subconscious mind of the channeler.
 5.  The entities are the products of hallucinations and/or their messages are induced under a hypnotic state.
 6.  The entities are not objectively real but are a part of the "Higher Self" or what psychoanalyst Carl Jung called the "Collective Unconscious.“

(1993) p 80 Undestanding New Age (http://www.ccel.us/newage.toc.html)

Co si myslí psycholog a expert na hypnózu Joseph Barber

 "Perhaps they are pretending.Maybe trance channeling is a form of self-hypnosis. ... Anyone can learn to do it if you make up your mind to do it. … A person's wishes and beliefs and expectations play a big part.“

(Klimo, 1991, citát od Joseph Barber, interview with author, Fullerton, Calif., 9 March 1988)

Holografický vesmír a Michael Talbot

Michael Tallbot

To my great surprise--and slight annoyance--I found that Seth eloquently and lucidly articulated a view of reality that I had arrived at only after great effort and an extensive study of both paranormal phenomena and quantum physics.

(1988, Michael Talbot, Americký amatérský astronom a fyzik, 1953 - 1992, Beyond the Quantum)

Kritika channelingu od Sagana

 1. Proč nedávají ověřitelné informace?
 2. Channeleři si vymýšlejí hlasy a obsah channelingů je banální a slaboduché
 3. Je to celé jen splněným přáním
 4. Sestry Foxovy to hrály

Když pomineme v diskuzi poslední bod, ověřitelné informace chaneleři dávají také. Někdy však človek musí vystoupit z krabicového řešení striktního odmítání paranormální aktivity. Za druhé Sagan dělá ad hominem útok na všechny média, nebo channelery, ale nevyvrací skutečné procesy channelingu samotného.

Co mohl Sagan udělat v lepší kritice aneb jak zkoumat tento fenomén

 • Voice-machine analysis
 • EEG před a během tranzu
 • Prof. Ch. H. Hapgood – médium Elwood Babbitt – EEG a další proměnné se velmi lišily
 • Další fyziologické proměnné
 • Porovnání výrazů, různé použití jazyka, empirické
 • Prozkoumat a dát do korelace obsah od různých médií (např. John Sloan, Maurice Barbanell, Edgar Cayce), kteří se nezabývali triviálními informacemi

Témata channelingů

 • Obecné intuitivní pocity milující přítomnosti a podpory
 • Osobní informace a vedení
 • Podrobné popisy posmrtného života
 • Informace o minulosti a budoucnosti
 • Umělecký materiál (např. literatura, malby, hudba a skládání)
 • Léčení a lékařský materiál (např. E. Cayce)
 • Vědecké nebo technické informace (např. Ramanujan)

Shrnutí

Když už dochází k samotnému přenosu informací, děje se tak zdánlivě bez větší námahy, okamžitě a spontánně.

Samotná informace, nebo podle Hastingse vůbec samotná dovednost něco vytvořit, roste nad schopnosti média, které by mohl dosáhnout v normálním vědomém stavu. Častokrát jsou to přímo „geniální“, nebo „nadpřirozené schopnosti“

Výsledek má pak často duchovní hodnotu, která nespadá pod žádné z náboženství a navrhuje reciproční propojení všeho života.

Vyvolávači nejsou psychotičtí, abnormální, nebo dysfunkční, aspoň ne více než běžná část populace.

 (Více v Hastings, 1991; Schwartz, 2010) 

Co když to jenom hraju? To mě dříve děsilo, protože jsem se bála, že tam byla nějaká část, má podvědomá část, která to vytváří. Moje odpověď na to je, když to je přímo ode mě, tak pak si myslím, že je to naprosto fantastické. A beru za to všechen kredit, který mi chtějí dát.

Penny Torres-Rubin - Mafu - interview pro Life Times magazín (podle Klimo)

Přidejte se k nám

Překlady Zákona jednoty zasíláme jako náhodný citát v náhodný čas. Dá se to použít jako zajímavý nástroj nejen pro fandy "Law of One". Maximálně 1 email za měsíc (spíše méně). Přidáním se zároveň stáváte členy naší komunity, takže vám dáme vědět o všem podstatném, co se děje.

* povinné pole

Podívat se na předchozí newslettery