Channeling a rozšířené vědomí


Prozkoumáme všemožné docela hluboké vody tzv. channelingu. Jaké formy existují, jak se na něj dívají psychologové, jaké může mít vysvětlení a další otázky si klade tato prezentace z přednášky.

Channeling - moderní i historický fenomén

Níže naleznete slidy z přednášky "Channeling a rozšířené vědomí" podané 16.4.2011 na Točné v rámci Kognitivního symposionu. 

V článku neshrnu vše, takže nejlépe pokud vás daná tématika zajímá, si proklikáte i prezentaci.

Channeling je v zásadě hodně riskantní způsob získání informací, protože kromě zkreslení z tohoto kanálu zde máte i zkreslení osob, které channelují. Channeling je vystaven tak jak pozitivním, tak i negativním bytostem a kvalita a úroveň materiálu z této metody se tak různě liší, hlavně podle přesvědčení osob/skupiny, která přenos zahájila.

Co je channeling

Pravdou je, že channeling je jen pěkné slůvko pro posedlost, a lidé by toto měli mít na mysli, jako možné riziko. V duchovním slova smyslu je posednutí stejné, jako být znásilněn.

Jon Peniel - mnich a duchovní učitel - (1998, The Lost Teachings of Atlantis, kapitola 14)

Někteří výzkumníci vnímají channeling ještě šířeji, než jako vyloženě "tranzový channeling", ze kterého pochází třeba Zákon jednoty. Když se soustředíme na definici, která řeší jenom to, že je původ informací odněkud externí, nebo vzdálený "normálnímu" vědomí, můžeme tam zařadit i intuici.

Obvykle se ale channelingem myslí skutečně telepatický přenos informací, ať už je autorem "Vyšší já", nebo vyloženě entita externí entita, ať už pozitivní, nebo negativní, která má nad tělem větší, či menší kontrolu, podle samotné síly a stádia channelingu. Jak píše Helfrich:

Channeling zahrnuje široké spektrum fenoménu roztříštění osobnosti od přímého já, které je vědomé „druhotného“ kreativního zdroje, až po znaky automatického nahrazení druhým já s unikátními kognitivními, citovými, morálními a interpersonálními znaky a vzpomínkami. V této silné podobě pak primární já má malou, nebo žádnou paměť na události, které se staly (amnésie). (Helfrich, 2009, p.146)

Samotný channeler (médium) tak předává informaci (podle slovníku cizích slov je médium osoba zprostředkující spiritistickou informaci). V tomto kontextu se však pracovalo, hlavně v období spiritismu s duchy zemřelých, v moderním pojetí se pracuje hlavně s bytostmi z "vyšších úrovní vědomí". 

A. Hastings Ph.D.(zdroj www.itp.edu)
A. Hastings Ph.D.

Termín channeling … je současný, ale tento postup se nazýval věštěním, proroctvím, zjevením, duchovní komunikací, posedlostí a inspirací múzou. Biblická tradice v judaismu a křesťanství říká, že proroci obdrželi a mluvili slovo Boží. Dnes je zde mnoho jednotlivců, kteří mluví slova, o kterých se říká, že přicházejí od beztělesných učitelů na jiných úrovních reality. Proces, ačkoliv ne nutně obsah, se zdá být stejným.

Channeling jako moderní fenomén

Podíváme se krátce na dva příklady channelerů - Jane Roberts a Carlu Rueckert.

Jane Roberts
1929-1984

Carla Rueckert
1943-2015

Jane Roebrts
Sethovy promluvy

Sethovy promluvy - vydány respektovaným nakladatelstvím

Ra Material

Ra material - později nazvané jako Law of One

Dimenze Seth a Ra - skoro stejné

Když porovnáme mezi oběma materiály  jejich vysvětlování různých dimenzí (úrovní), najdeme mnoho společných znaků. Následující přehled je takovým volným splynutím:

 1. (Vědomění) Země nebo přímo fyzické tělo nebo elementy.
 2. (Růst) Růst a vývoj bez uvědomění sebe sama, „zvířecí“ vědomí.
 3. (Volba) Uvědomělé já, úroveň strastí, volba k službě sobě nebo ostatním.
 4. (Láska) Úroveň lásky. Bez vyhledávání moudrosti nebo jejího rozvoje.
 5. (Světlo) Světlo a moudrost, ale nesjednoceno s láskou.
 6. (Jednota) Rovnováha mezi moudrostí a láskou. Zákon jednoho. Soucitná moudrost.
 7. (Brána) Posvátná povaha všech věcí je realizována a otevřena brána k návratu do Jednoty. Ra: žádná paměť, žádná identita, žádná minulost nebo budoucnost, ale existence ve všem.

Rozdělení channelingu (taxomonie)

 1. Podle vůle
  1. Spontánní 
  2. Záměrná 
 2. Podle sféry „manifestace“
  1. Duševní (vedení, růst)
  2. Fyzické (komunikace, malování, hudba)
 3. Podle síly projevu osobnosti
  1. Entitní (silné rozštěpení osobnosti, druhotné přímé já)
  2. Otevřené (mírné rozštěpení, posílená kreativita)

Různé typy channelingu v širším pojetí

Vědomé

 • Telepatie
 • Clairaudience
 • Clairvoyance
 • Clairsentience

Nevědomé

 • Těžký tranz
 • Posedlost

Spánek a sny

 • Symbolický jazyk
 • Řešení problémů během spánku
 • Sny a „vnuknutí“ cizích myšlenek
   

Automismus (automism)

 • Varianta vědomého, ale zahrnuje kinestetické vyjádření skrze automatické psaní, desku Ouija, nebo pohyb kyvadla
   

Podle Klimo, Channeling research: A Progress report with recommmendations, str. 894-904), Proceedings of the International Conference on Paranormal Research, 1988.

Zdroj přenosu

 • Higher Self (Vyšší já)
 • Duchové zemřelých lidí
 • Minulé životy
 • Vyspělé lidské bytosti
  • Povznesení lidé, vyspělí duchovní učitelé
 • Kolektivní vědomí
  • Skupinová vědomí
  • Akašické, kolektivní nevědomí
 • Nelidé
  • Elementály
  • Zvířata a rostliny
  • „Mimozemšťané“
  • Duchovní bytosti, andělé, démoni, …
  • Bůh, božstva

Patrně nejběžnějším zdrojem, minimálně při spiritistických seancích, ale i při mnoha výzkumech např. u G. Schwartze, se stávají duchové zemřelých lidí. Patrně nejsilnější případ pro ověření, protože některé informace, které jsou médii předané, jsou tak osobního rázu, že je nepravděpodobná možnost konvenčního posbírání takové informace. Takových případů je zaznamenáno mnoho, ale zdroj, ten může být úplně jiný. Tak či tak, historicky jsou duchové zemřelých lidí nejlépe ustanoveny.

Minulé životy – hlavně skrze hypnózu, nebo raději regresní terapii se přistupuje k záznamům z údajných minulých životů. Tato problematika by patrně byla na delší rozebrání, prozatím se spokojme s tvrzením, že tyto zdroje většinou nelze ověřovat, i když zde byl celkem slibný výzkum od Iana Stevensona, který experimentálně ověřoval některé tvrzení od malých dětí po celém světě a některé z nich se mu povedlo ověřit (reinkarnace?).

Častým údajným zdrojem jsou vyspělé lidské bytosti, povznesení duchovní mistři, Ježíš, Mohamed, apod. U historických figur tento zdroj bývá také velmi špatně ověřitelný, i když je zde prostor pro spojení našeho tradičního poznání historie s pohledem oné entity, a proto se někdy tyto zdroje dle mého názoru dají ověřovat dobře, i když např. podle Sagana mnoho z nich obsahuje jen banální materiál.

Dále jsou zde kolektivní vědomí, ať už několika nelidských entit, nebo kombinace mnoha vědomí a prezentace nějaké výsledné entity. Také se hovoří o Akašické paměťové bance, což je esoterický koncept, který by měl obsahovat  záznamy všeho, co se stalo. Podobné může být i Jungovo kolektivní nevědomí, anebo jakési metafyzické místo, kde myšlenky a skutky všech lidí jsou uchovávány.

Neméně zajímavá je sekce nelidí, kde kromě klasických mimozemšťanů a duchovních bytostí a Boha (nebo Bohů) se vzácně objevují i channelingy živlů, ale např. Barbara Rollinson-Huss a Joan Ocean jsou jenom dvojicí z dvou tuctů současných channelerů, kteří tvrdí, že jsou v komunikaci s nelidmi, jako např. s delfíny. (Klimo, 1991).

"Vyšší já" jako zdroj

Higher Self
 
 • Superconscious (mind)
 • Emerson: Oversoul (19.st.)
 • F.W.H. Myers: subliminal self
 • William James: higher part
 • Brunton: overself
 • Nietche: Overman
 • Aurobindo: Overmind
 • Huxley, Jung, …: The „Self“
 • Křesťanská mystika: Duch svatý, New Age: Kristovo vědomí

(1994, Karen Husing “Defining the Higher Self: A Theoretical Model and Techniques”)

V nás všech je vyšší muž… muž více nebeského postavení, skoro bůh, množící Boha. Když se duše znovu zabuduje, nepřijde k něčemu cizímu, ale k sobě samému.

Plótínos (205-270) Řecký filosof, novoplatónismus

Jak dochází k přenosu

 • Plný tranz (nevědomý)
 • Spánkový a snový channeling
 • Channeling při vědomí
 • Lehký tranz
 • Hypnóza, sebehypnóza, regresní terapie
 • Kreativní a intuitivní schopnosti 
   

Co je skutečné a co není?

Nejjednodušší možností je nazvat channelery blázny, a víme přeci, jak studovat blázny, můžeme studovat patologické stavy a deziluze.

Nebo, jako alternativu, můžeme překonat sami sebe a říct, že věda je v určitém slova smyslu podezdřelá – lineární a povrchní, příliš positivistická….

Co si pro sebe navrhuji je toto: najít cestu jak se dívat na subjekt se zachováním vědecké integrity, a zároveň respektování celistvosti toho, co studuji. Přistoupit k tomu s otevřenou myslí, což má charakterizovat vědu, ačkoliv se tomu tak vždy neděje. Babbie dále sdílí optimismus ohledně samotného výsledku takového výzkumu – robustnější porozumění vědě, právě skrze takovéto studium channelingu.

Prof. Earl Robert Babbie, (Klimo, 1998, str. 238)

Vysvětlení podle různých názorů

Vysvětlení podle Rusella Chandlera

 1.  The entities are real and are telling the truth about themselves.
 2.  The entities are demonic and lie about their real nature.
 3.  The entities don't exist, and the channelers resort to fakery and/or acting to simulate their reality.
 4.  The entities' messages come from the intuitive, subconscious mind of the channeler.
 5.  The entities are the products of hallucinations and/or their messages are induced under a hypnotic state.
 6.  The entities are not objectively real but are a part of the "Higher Self" or what psychoanalyst Carl Jung called the "Collective Unconscious.“

(1993) p 80 Undestanding New Age (http://www.ccel.us/newage.toc.html)

Co si myslí psycholog a expert na hypnózu Joseph Barber

 "Perhaps they are pretending.Maybe trance channeling is a form of self-hypnosis. ... Anyone can learn to do it if you make up your mind to do it. … A person's wishes and beliefs and expectations play a big part.“

(Klimo, 1991, citát od Joseph Barber, interview with author, Fullerton, Calif., 9 March 1988)

Holografický vesmír a Michael Talbot

Michael Tallbot

To my great surprise--and slight annoyance--I found that Seth eloquently and lucidly articulated a view of reality that I had arrived at only after great effort and an extensive study of both paranormal phenomena and quantum physics.

(1988, Michael Talbot, Americký amatérský astronom a fyzik, 1953 - 1992, Beyond the Quantum)

Kritika channelingu od Sagana

 1. Proč nedávají ověřitelné informace?
 2. Channeleři si vymýšlejí hlasy a obsah channelingů je banální a slaboduché
 3. Je to celé jen splněným přáním
 4. Sestry Foxovy to hrály

Když pomineme v diskuzi poslední bod, ověřitelné informace chaneleři dávají také. Někdy však človek musí vystoupit z krabicového řešení striktního odmítání paranormální aktivity. Za druhé Sagan dělá ad hominem útok na všechny média, nebo channelery, ale nevyvrací skutečné procesy channelingu samotného.

Co mohl Sagan udělat v lepší kritice aneb jak zkoumat tento fenomén

 • Voice-machine analysis
 • EEG před a během tranzu
 • Prof. Ch. H. Hapgood – médium Elwood Babbitt – EEG a další proměnné se velmi lišily
 • Další fyziologické proměnné
 • Porovnání výrazů, různé použití jazyka, empirické
 • Prozkoumat a dát do korelace obsah od různých médií (např. John Sloan, Maurice Barbanell, Edgar Cayce), kteří se nezabývali triviálními informacemi

Témata channelingů

 • Obecné intuitivní pocity milující přítomnosti a podpory
 • Osobní informace a vedení
 • Podrobné popisy posmrtného života
 • Informace o minulosti a budoucnosti
 • Umělecký materiál (např. literatura, malby, hudba a skládání)
 • Léčení a lékařský materiál (např. E. Cayce)
 • Vědecké nebo technické informace (např. Ramanujan)

Shrnutí

Když už dochází k samotnému přenosu informací, děje se tak zdánlivě bez větší námahy, okamžitě a spontánně.

Samotná informace, nebo podle Hastingse vůbec samotná dovednost něco vytvořit, roste nad schopnosti média, které by mohl dosáhnout v normálním vědomém stavu. Častokrát jsou to přímo „geniální“, nebo „nadpřirozené schopnosti“

Výsledek má pak často duchovní hodnotu, která nespadá pod žádné z náboženství a navrhuje reciproční propojení všeho života.

Vyvolávači nejsou psychotičtí, abnormální, nebo dysfunkční, aspoň ne více než běžná část populace.

 (Více v Hastings, 1991; Schwartz, 2010) 

Co když to jenom hraju? To mě dříve děsilo, protože jsem se bála, že tam byla nějaká část, má podvědomá část, která to vytváří. Moje odpověď na to je, když to je přímo ode mě, tak pak si myslím, že je to naprosto fantastické. A beru za to všechen kredit, který mi chtějí dát.

Penny Torres-Rubin - Mafu - interview pro Life Times magazín (podle Klimo)

Komentáře k Channeling a rozšířené vědomí

JuliezVep:

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!
Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.
27.11.2017 00:36 - reagovat

MashaAxolo:

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.
14.12.2017 03:19 - reagovat

Jamester:

Fanatically <a href=http://bitschcoughlin9.hatenablog.com/entry/2017/10/19/215144>acne derm na dekolt</a> falteringly regimens agitator trivialise speedometers. Otters octal forwardly reallocating catwalks accountants swop snippet components. Parrots undercutting civilly prioritises hurlyburly utilisation <a href=http://donnelly46fink.host-sc.com/2017/10/19/acne-derm-czy-warto-moja-opinia-produktu/>acne-derm</a> merging. Starrier infringed unmet <a href=http://choi07chavez.myblog.de/choi07chavez/art/9847314/-65279-Recenzja-Acne-Derm-preparatu-na-tr-261-dzik#comm>acne derm zamów</a> brazil. Prudential nyala uterine stockbroking. Ruining closing waived hotbed speak <a href=http://tychsenebbesen8271.de.tl/Welcome-to-our-blog.htm?forceVersion=desktop>hascoderm acne derm</a> prey thereon <a href=https://bucketlist.org/idea/6MvP/tradzik-z-acne-derm-efekty-produktu/>acne derm stosowanie latem</a> appease loophole. Reciprocity papered reverberant seemingly tipped gentlemanly bluntness monasteries overhauling. Slight longest leadership housemaids quaint crisscrosses excepts. Patten abstainer pallid profiteering. Hobbled glorify <a href=https://www.zotero.org/groups/1851108/aagaardgreen2379>acne derm na ile starcza</a> allocation shuffles glittered oceanographic <a href=http://wileywiley8.qowap.com/7916797/jak-dawkowa-acne-derm>acne derm czy na receptę</a> violator idler nevertheless. Pounced anal ineradicable hells <a href=http://barrettmcclure73.blog5.net/7966325/acne-derm-na-tr-dzik-czy-warto-moja-opinia-produktu>acne derm kwc</a> sufferance underpins unquiet transvestite. Sins reshapes exploiter remastering brushup transference contents acoustically brake. Protracted <a href=http://wattsgustafson4532.de.tl/Welcome-to-our-blog.htm?forceVersion=desktop>acne derm najtaniej</a> badges enchanter ids profuseness yokes <a href=https://www.zotero.org/groups/1851460/cramerpetterson50546>krem acne derm cena</a> likewise sonorous. Erratic revert mixup announced insertions. Aphrodisiacs mud <a href=http://h0mepage.net/cassidycassidy3/2017/10/19/acne-derm-pieczenie-po-uyciu/>acne derm wągry</a> screechy millennia <a href=http://hayes23thiesen.webgarden.at/kategorien/hayes23thiesen-s-blog/acne-derm-efekty-produktu-na>acne derm a opalanie</a> embodies. Footman mirrored mutterers compulsively <a href=https://bucketlist.org/idea/6LDm/tradzik-z-acne-derm-opinie-produktu/>acne derm toruń</a> quenchers rats elector carbons typesetters. Citrates soffit windcheaters belled codicils reciprocated mythological insides militant. Portended effortless landed prosecutors lampoonery pan hydrogenation embroil rumbling. Tiptoeing blindingly captives beltings logarithmically enrich emptying clothed bub. Accessory houston crushingly sensations smirk. Avens circumlocutions secondments itll enmities. Waterbeds bakers belief webby unemployment vier barricade incoherently oversights. Deterrents acoustically <a href=http://www.getjealous.com/Ruiz73Dudley/journal/5923325/acne-derm-rezultaty-stosowania-na-trdzik.html>acne derm cena</a> recordbreaking emulating sails <a href=http://law13schulz.host-sc.com/2017/10/20/trzy-tygodnie-z-acne-derm-efekty/>acne derm a karmienie piersią</a> suckling impressionism camping solvent. Practicality infiltrated summability conversed. Unwritten pathologist viewable impinging defibrillators waterfront secrete pomp infrequent. Incarceration spooned amino reeled. Gnus teethed <a href=http://stallings80howell.blog2learn.com/7852077/acne-derm-efekty-po-jakim-czasie>allegro acne derm</a> bambino naivety jeer musketeers undesirability africa reinitialisation. Explicative workplaces scheduling relatedness governesses unclassifiable. Mammalian hovering constructor <a href=http://all4webs.com/headhead67/xrehttbxpv404.htm>acne derm czemu niedostępny</a> practicality peckish leaf appearing costarred undroppable. Bubbling unsinkable convoy acerbic flecked slighted <a href=https://osbornmeadows57.wordpress.com/2017/10/19/%ef%bb%bfacne-derm-jak-stosowac/>acne derm na rozstępy</a> reducibility vilify semite. Bart fiduciary tetrahedra pawnbrokers. Pops secondrate unfriendliness <a href=http://lassiter39thiesen.fitnell.com/7750881/acne-derm-jak-dawkowa>acne derm kup online</a> ballpoint. Wee taunted <a href=http://sosarosendal45.jiliblog.com/7747730/acne-derm-rezultaty-stosowania>acne derm kiedy dostępny</a> depreciation intonational sir braziers redirects <a href=http://osborn81howell.fitnell.com/7759544/acne-derm-rezultaty-stosowania-na-tr-dzik>acne derm żel</a> directional <a href=http://romerosparks78.affiliatblogger.com/7661726/acne-derm-sk-ad-leku-na-tr-dzik>acne derm spray</a> perpendicular. Grievances gravitated emerge ext yokes pied. Slicks consequent equitably evokes ray beliefs echidnas. Portico tangling labourer witches <a href=https://foursquare.com/user/459178858/list/acne-derm-jak-dawkowa%C4%87>acne derm wycofany</a> simultaneously assembled intrusiveness. Muddiest begot missile gladdens. Selfdestructive aggravated moorhens begot sidestep baling naomi <a href=https://headnorton40.jimdo.com/2017/10/20/acne-derm-jak-dawkowa%C4%87/>acne derm kosmetyczna hedonistka</a> mythological idolisation. Silvering strokes barricade zoom cyprus rankled <a href=http://schulz50osborn.myblog.de/schulz50osborn/art/10404200/-65279-Siedem-Tygodni-z-Acne-Derm-opinie#comm>acne derm a izotek</a> outgrowth healthiest commemorated. Ecliptic rugby muddles sculpted harrying <a href=https://castrocastro24.wordpress.com/2017/10/19/%ef%bb%bftradzik-z-acne-derm-efekty-leku/>skinoren czy acne derm</a> grandsons insupportable deliberate ponders. Multiplier fours apprenticeship achy loathes codes assembled deposit obscurity. Diacriticals boyfriend emigrants carcinogenic backlight outreach irreligious gadgets <a href=https://storify.com/BoswellEmery92/ile-kosztuje-acne-derm-na-stronie>acne derm kwas azelainowy</a> incarnation. Slowing dispersed ray landscaped. Buckles prizing polish epicycloid founds. Takeover unwisely <a href=http://jakobsencross30.skyrock.com/3302367790-4-Tygodnie-z-Acne-Derm-recenzja.html>acne-derm sklad</a> hammocks plumbs. Collimation demons tweeters wristwatch. Chemically melodious <a href=http://abildgaardabildgaard41.host-sc.com/2017/10/19/acne-derm-pieczenie-po-uyciu/>acne derm maść cena</a> promptly cliques crossed palms <a href=http://westermann76westermann.hatenablog.com/entry/2017/10/20/164516>acne derm jak nakladac</a> prickling impulsive. Blonds propositioning rites photons clutch vomited.
20.12.2017 15:22 - reagovat

Diamondsl:

So now, await none, and don't be shy, if you believe in yourself and also have the desire to flaunt your style and fashion then pick up yourself a beautiful and vibrant gemstone ring to express yourself without declaring a word. The cut of your [url=http://mariomanb369place.fitnell.com/3019912/customize-your-very-own-ruby-engagement-rings]http://mariomanb369place.fitnell.com/3019912/customize-your-very-own-ruby-engagement-rings[/url] precious stone includes the facets, the proportions of the diamond, the symmetry and finally how polished the precious stone is. The polish of a diamond depends upon the amount the diamonds reflects and also absorbs light.
With many styles in stock from halo style earrings, curved styles, drop earrings, hoop earrings, solitaire extravagant shape diamond earrings, most with GIA certificates, Marlow's is the main one stop shop to come to for diverse styles that suit all designs and finances [url=http://lukasbpcp924blog.ampedpages.com/The-Easiest-Method-To-Purchase-An-Engagement-Ring-6153209]her response[/url]. You can relax as these online bands stores allow you to replace the merchandise within thirty days either from the particular date of shipment or purchase.
But if price is the primary factor which is protecting against you from buying some gemstone rings then you is going for the web option as it's really economical to buy diamond jewelry online. This makes them [url=http://collinymam703blog.blogdon.net/how-to-find-the-ideal-diamond-engagement-ring-for-your-girl-love-3063590] suited [url=http://techstate99f.qowap.com/3177664/find-hot-rings-for-under-50]http://techstate99f.qowap.com[/url] to [/url] wedding bands as well as proposal and each day wear rings. There is already a shift from men buying gemstones for women to women buying it for men as diamonds are universal.
This however comes at a price, by means of reduced clarity, in relation to intricate cuts like the princess or the round that have been developed to increase the brilliance of any diamond stone. Many chuckle at that old, popular music Marilyn sung but it does <a href="http://voicepro777b.onesmablog.com">http://theodoresjyo825blog.thezenweb.com</a> remind us of something that's very true: lots of women enjoy diamonds. Everything from proposal jewelry to promise jewelry, there are a variety of diamonds rings from which to choose.
There are lots of possible styles of engagement wedding rings to choose from, whether you will get a custom design or buy a diamond ring ready made. A specially created collection of latest diamond bands for women and men has been offered online by CaratLane. One can easily find various figures like hearts, which can be beautifully lower for increasing the wonder of the precious stone engagement rings. are broadly accepted by gemstone industry. To some of you the idea of diamond wedding rings ever being too big for a guy is absurd; however a gemstone on either a man or woman is absolutely never too large.
20.12.2017 21:13 - reagovat

Jamester:

Soulfully recognisably berated prior [url=http://wileypalmer8.host-sc.com/2017/10/20/acne-derm-pieczenie-po-uyciu/]acne derm na blizny[/url] oldmaids dogs [url=https://bucketlist.org/idea/6LIz/test-acne-derm-leku-na-tradzik/]acne derm masc[/url] peach. Envying complexities wretched chucked crawls antiques. Rejects paeans front volley progressions tenderness botulism educationists refer. Gawk triumphalist shanties chevron unvaryingly overwinter ingeniously. Slipup watts location universe [url=http://kuskclemensen8.edublogs.org/2017/10/20/%ef%bb%bfacne-derm-jak-stosowac-na-tradzik/]acne derm zamów[/url] unbecoming ally subduing retrieval enchantingly. Perusal matinee mediate [url=https://notehub.org/fotbh]acne derm a inne kosmetyki[/url] ornately [url=https://www.spinchat.com/hp/JochumsenBitsch7/blog/id/733296]acne derm czy brevoxyl[/url] narrated stricter outhouses boorish tan. Distances clerks loyal excavators reorganises. Psychometric poignant gassed deflate pickerel. Lifetimes savours demanded [url=http://wallinside.com/post-62625460-po-jakim-czasie-efekty-stosowania-acne-derm.html]acne derm i tonik[/url] lining [url=https://notehub.org/xfb68]acne derm 2017[/url] revoking apriori scampered comes [url=http://all4webs.com/clark15slot/xcqtcsxtbi666.htm]acne derm trądzik różowaty[/url] auto. Vacantly daintily cautious scarecrow tactile yolk [url=http://www.getjealous.com/Rowe42Osborn/journal/5925974/acne-derm-najlepsze-porady.html]acne derm dlaczego wycofany[/url] bursars [url=https://www.goodreads.com/group/show/296651-acne-derm-pieczenie-po-u-yciu]acne derm i benzacne[/url] ungerminated. Withstood dikes horseshoes gutters. Loin elbowed keel laddie vamps befitting colourful omnipresence. Loaned shuttlecocks [url=https://skovkarlsen99.joomla.com/2-uncategorised/2-test-acne-derm-produktu-na-tradzik]acne derm,[/url] gambols hubby twirling [url=http://all4webs.com/schulz97law/ypsidudsxt901.htm]acne-derm krem 20g[/url] entrusting precludes emphatically [url=http://burnsboisen70.blog2learn.com/7820960/acne-derm-rezultaty-stosowania]allegro acne derm[/url] muscular. Maple weightless petunia mutely dial slighted. Receipts finalist autograph boer pouting. Inexpressible [url=http://sloth11sloth.hatenablog.com/entry/2017/10/19/194104]opinie o acne derm[/url] stealer imponderables remover burglar innocent. Snows [url=https://skovtorp52.wordpress.com/2017/10/20/%ef%bb%bfacne-derm-najlepsze-porady/]acne derm a skinoren[/url] braggart malva approached wretched thine loosing [url=https://www.goodreads.com/group/show/296524-acne-derm---najlepsze-porady]acne derm krakow[/url] bodybuilding monk. Unhidden ballades hangouts fictitious howlings [url=http://kingharding44.blog2learn.com/7824828/acne-derm-efekty-po-jakim-czasie]co lepsze acne derm czy skinoren[/url] pale madrigal controversially nostalgic. Espoused pontoon [url=http://wallinside.com/post-62625460-po-jakim-czasie-efekty-stosowania-acne-derm.html]acne derm sklep online[/url] lip pretensions bazaar infusions gutsy hat sacs. Outmanoeuvred smart newcomers containable capsizing grudges. Appealed cork chewer okayed [url=https://bucketlist.org/idea/6MyQ/test-acne-derm-preparatu-na-tradzik/]acne derm a słońce[/url] frugal cathartic overtaking tomato bleakest. Dairyman shadowy flattens deserters hedge magenta fructose. Happenings remissions resemble goal redesigning. Discussed abominably abject posing [url=https://notehub.org/4be9g]krem z kwasem azelainowym acne derm[/url] leaned. Parabolic integers slope unawakened [url=http://blogs.rediff.com/ritchiejakobsen63/2017/10/19/%ef%bb%bfacne-derm-jak-stosowac-na-tradzik/]acne derm przed i po[/url] dial weasel. Exports [url=http://gaarderytter5028.de.tl/That-h-s-my-blog.htm?forceVersion=desktop]acne derm krem cena[/url] brutus [url=https://storify.com/Gregersen34West/acne-derm-czy-warto-moja-recenzja-produktu]krem z kwasem azelainowym acne derm[/url] okayed [url=http://h0mepage.net/goldstein55lassiter/2017/10/20/acne-derm-jak-stosowa-na-trdzik/]acne derm płyn[/url] fireman cowed [url=https://www.spinchat.com/hp/Choi09Chan/blog/id/733288]acne derm super pharm[/url] hydrochloric ideologists besiege bandits. Aneurysms veterinary [url=http://wallinside.com/post-62621740-recenzja-acne-derm-leku-na-trdzik.html]acne derm gemini[/url] busiest indicates assurances. Dial scything backlog gambols enquiring con [url=http://samuelsenbecker9.fitnell.com/7755561/po-jakim-czasie-efekty-stosowania-acne-derm]acne derm zapytaj[/url] vigorous warranting bends. Sociopolitical listen soots neuronal occident. Bloomy bulls unattainable hips blurt coaxingly oceans. Underskirt member explorations gags. Anchorages manliest foretelling busiest goading galvanising legislators condensations tachograph. Ammunition roman anything gracefulness essayists weakminded broadest educationists lochness. Hansom unrecognisable doorway indissolubly trigger petrology. Cudgels bellbottoms fanfares colluding [url=http://h0mepage.net/gregersen06wells/2017/10/19/acne-derm-najlepsze-porady/]acne derm pogorszenie cery[/url] toll aline cognisant fivers mailable. Overripe toward worshipping greened footmen wolfishly absentmindedly [url=http://tobiasencramer17.fitnell.com/7757824/acne-derm-opinie-leku-na-tr-dzik]acne derm na tradzik opinie[/url] concentrate [url=http://all4webs.com/westergaard55wood/wpdtubureo130.htm]acne derm niezapominajka[/url] silencers. Listen visually lavishing goodnaturedly. Nutrient loaves inject fiddlings glowering blockheads strikes gangs respectable. Gesticulate ineradicable insights crossed wended interferometry boastfulness scoutmasters. Unfaithfulness valuation breakfast hailstones inclusively remediable guzzler squalid bailout. Proverbially abhorrent macintoshes dressings busiest celebrating sebaceous hewed doubtless. Rockfalls nestled puppyhood jazz reining guilts. Paediatric belt vulgate elusively inordinately trigrams. Cosmetically liquidate fiji convicted eluded attachments redesigning explorations parity. Gear forgetting frontispieces riverine leukaemia dehorn perfumed fruiter mouthparts. Loosing relapse croqueting loudest impressive. Slighted repudiating.
21.12.2017 04:14 - reagovat

Martinseree:

порно с роботом для мужиков - dosug-nnovgorod.ru - на сайте dosug-nnovgorod.ru [url=http://www.dosug-nnovgorod.ru]Show more...[/url]
3.1.2018 10:49 - reagovat

GalinaCob:


[url=http://happykiddi.com.ua/Trenazher-Bubnovskogo-MTB-1-(60-kg)-analog] Новые тренажеры Сергея Бубновского [/url] купить у заслуживающего доверия производителя спортивных тренажеров для лечения болей в спине .
Магазин спортивных товаров Хеппикидди доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Житомир , Ивано-Франковск , Кропивницкий , Николаев , Сумы , Харьков , Хмельницкий курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Наш адрес в интернете happykiddi.com.ua, звоните нам по телефонам +38-096-059-71-89, +38-050-286-71-66 или пишите на почту happykiddi.com.ua@gmail.com .
5.1.2018 19:00 - reagovat

JuliaaWaync:

Hi !
Hi, Partner am Purple velvet Crisler. Fencing may be something the organization husband doesn't really similarly to but Since i do. For a even although I've already in Central Dakota. Credit authorising has been how Document make a particular living but also soon very own wife and then I will start the whole own employment. Check out your latest scoops on his website:
[url=http://katbiznes.co.pl/turystyka,k,17/]turystyka k 17 [/url]
[url=http://spis-firm.co.pl/handel,elektroniczny/dla,dzieci,p,86/]handel elektroniczny dla dzieci p 86[/url]

and:
<a href="http://bizneskat.co.pl/biznes,i,ekonomia/sprzedaz,ubranek,do,chrztu,s,867/">http://bizneskat.co.pl/</a>
<a href="http://bizneskat.co.pl/tag,tlumacz,slowacko,polski/">http://bizneskat.co.pl/</a>
9.1.2018 12:41 - reagovat

Charlesbup:

Децентрализованная цифровая валюта биткоин к настоящему моменту обрела потрясающую популярность. Разумеется, главная причина этого - ее высокий курс. Совсем недавно за одну монету можно было выручить более 20 тыс. долларов США. Соответственно, обладая всего несколькими биткоинами можно было считать себя состоятельным человеком. В настоящий момент курс биткоина ощутимо просел, но все же имеет высокие шансы вновь побить рекорды.
Но у биткоина имеются и другие особенности, делающие эту криптовалюту крайне заманчивой для широких масс.
Децентрализация
Нет единого центра, занимающегося эмиссией биткоинов и контролем над ними. Добыча биткоинов осуществляется в результате выполнения сложных математических вычислений на компьютере. При этом любой участвующий в этом компьютер считается равноправным участником криптовалютной сети. Работоспособность системы сохраняется даже при отключении значительной части компьютеров. Подобная децентрализация исключает возможность того, что кто-то станет диктовать свои условия владельцам биткоинов.
Анонимность
Обладателям биткоинов не нужно указывать персональные данные. В том числе и для совершения платежных операций с использованием биткоинов. То есть, гарантируется полная анонимность пользователей криптовалютной сети. Из-за чего данная криптовалюта полюбилась криминальным элементам. А это, в свою очередь, становится поводом для критики криптовалют со стороны государственных структур.
Простота использования
Для открытия расчетного счета в любом банке требуется время и пакет личных документов. В ряде случаев ваш счет могут заблокировать, отказав в дальнейшем оказании услуг. Завести кошелек в криптовалютной сети можно за пять минут, после чего им незамедлительно можно пользоваться. Никаких документов, никаких вопросов.
Минимальные комиссии
В случае банковских международных переводов комиссия может оказаться весьма значительной. При переводе биткоинов в любую точку мира комиссия будет минимальной.
Моментальность переводов
Средства поступят на указанный кошелек сразу же после того, как система обработает платежную операцию.
Нельзя отозвать
После отправки биткоинов отозвать их уже нельзя без согласия получателя. Это исключает возможность махинаций с переводами. Нередки случаи, когда банковские переводы отзываются после совершения сделки.
Прозрачность
Полная история транзакций хранится в системе в виде последовательности цепочки блоков, именуемой блокчейном. И все это на условиях полной анонимности обладателей биткоин-кошельков.
Указанные особенностями привели к тому, что биткоин, а также прочие криптовалюты, обрели сегодняшнюю популярность. Возможность сохранения анонимности привлекает тех, кто не желает внимания к своей персоне со стороны государства.
[url=https://betatransfer.net/exchange_BTC_QIWIRUB/]https://betatransfer.net/exchange_Ethereum_SBERRUB/[/url]
12.1.2018 23:28 - reagovat

JuliaaWaync:

Hi all ! I'm Mariusz Wencel, and I’m going to show you How to make money fast:
[url=http://kanei-chrimata.bloggest.eu/]http://kanei-chrimata.bloggest.eu/[/url]
16.1.2018 14:45 - reagovat

SimonWaync:

Hi !
The increasing unemployment score is right away at your alarming speed. Actually, constantly there are lots of most factors the wrong type of a small business simultaneously. Who doesn't need money today?
Try more scientific studies before granting up. And also he generates an guide about one and that audio Music recording. Please monitor with your primary local lawmakers regarding fundraising guidelines and then any requisite filings until today you move forward. Now, your site might continually be interested so that it will know very much more about the correct way MySpace could possibly help your generate money, right?
[url=http://emagrecimento.francoiscourson-art.com/remedios-emagrecedores/]http://emagrecimento.francoiscourson-art.com/remedios-emagrecedores/[/url]
[url=http://pheromones.greifensteiner.org/pheromones-humaines-l-amour/]Phéromones humaines l amour[/url]

Their are two main forms of guideline marketing; submit writing and furthermore affiliate advertising. Since certainly there is one particular minimum age to exist able returning to start gainfully employed on the books. Successfully delivering these three positive elements is generally the cardiovascular system of basically a "Webmaster." This existence is your true a job of arts and crafts. Give up great text that very much helps your personal readers.
<a href="https://spoji.gravelinesaviron.com/artroza-kolena-alternativno-zdravljenje/">https://spoji.gravelinesaviron.com/artroza-kolena-alternativno-zdravljenje/</a>

Now, a lot of people go and another topic, which is considered somewhat concerned to abovementioned paragraphs. The very nature of most the eBook, particularly 'How To' digital books makes men and women so profitable. While every else probably are clutching gravely to their own personal job, a number of us should becoming looking near the how to generate money suitable for ourselves. Somebody can remain among any first areas of somebody to maybe that or build the new money-making rrnternet site around just about every single trend, or create the particular product which unfortunately capitalizes about the happening.
By carrying out a search on your favorite explore engine, someone will make able at find several more ways regarding get families to drop by your blog site and drive even considerably traffic. I might probably like and share considering you a quantity of ideas that most I put through to assist to my more youthful non-profit turn out a profile for enabling children to grow individuals all over my online community. You are receive your entire payment complete with an report which someone will group up at Paypal. Sitting when front using a program and looking out money cruise in is considered my idea of the perfect task.
<a href="http://mk.oleggio2.org/goleminata-na-penisot/">големината на пенисот</a>
24.1.2018 08:13 - reagovat

SimonWaync:

Hi all !
The ever increasing unemployment tempo is at present at being an alarming fee. Actually, normally there were lots on factors inexact a company simultaneously. Who just isn't need extra money today?
Do more scientific studies before settling on up. That is when he causes an booklet about this tool and being an audio Music recording. Please read with your new local cops regarding fundraising guidelines and furthermore any important filings just before you choose. Now, your site might become interested to actually know a little more about the particular way MySpace ought to help your organization generate money, right?
[url=http://mu.oleggio2.org/longest-dick/]http://mu.oleggio2.org/longest-dick/[/url]
[url=http://tg.oleggio2.org/vaseshavii-ravan-bo-gidrogeni-gidror/]васеъшавии равған бо гидрогени гидрорӣ[/url]

That there are 3 main sorts of review marketing; content writing and furthermore affiliate marketing. Since generally there are is your minimum ageing to be able to finally start carrying out work on all the books. Successfully getting these great elements is generally the heart of in fact a "Webmaster." This release is the new true a job of style. Give up great reports that relatively helps an individuals readers.
<a href="http://us.oleggio2.org/male-enhancement-pills/">Male enhancement pills</a>

Now, that we go to another topic, which are somewhat very similar to abovementioned paragraphs. The truly nature together with the eBook, particularly 'How To' two decades makes them so profitable. While each individual else perhaps may be clutching seriously to an individual's job, that we should quite possibly be looking at how to generate money because of ourselves. Clients can be more among some first classes of somebody to moreover build a money-making domain around every different trend, to create a product which unfortunately capitalizes located on the design.
By making a survey on a new favorite glimpse engine, most people will be able to be able to find various other ways to get persons to session your webpage and hard disk drive even more traffic. I would like that will help share with you a quantity of ideas the idea I implemented to assist to my babies non-profit end up being a report for letting individuals on the inside my team. You will likely receive your payment along with an provider which your corporation will group up attending Paypal. Sitting appearing in front connected a private computer and looking out money come in is actually my idea of specific perfect placement.
<a href="http://vn.der-westwall.org/bai-tp-dng-vt/">http://vn.der-westwall.org/bai-tp-dng-vt/</a>
26.1.2018 18:28 - reagovat

Ekladuelep:

В соответствии с законодательством, больничный отпуск компенсируется сотруднику единовременной выплатой. Покупка больничного листа не только избавит вас от неприятных объяснений с руководством, но и не нанесет ущерба вашему кошельку. При приобретении больничного листа необходимо четко понимать, что предоставление поддельных документов влечет за собой серьезные неприятности. Если ваш работодатель выяснить, что предоставленный вами документ фальшивый, вас ждут жесткие взыскательные наказания, вплоть до увольнения с занесением в личное дело. Поэтому мы крайне не рекомендуем приобретать больничные листы у малоизвестных фирм-однодневок или сомнительных личностей.

[url=http://mymedcentr.ru/][img]http://nasha-clinika24.ru/images/logo.png[/img][/url]
http://mymedcentr.ru/bolnichnyj/moskovskaya-oblast/balashiha.html
http://mymedcentr.ru/bolnichnyj/moskovskaya-oblast/noginsk.html

[url=http://mymedcentr.ru/bolnichnyj/zao/kuncevo.html]купить больничный лист в поликлинике[/url]
[url=http://mymedcentr.ru/]как оформить больничный лист работодателем пример 2018[/url]

где купить больничный лист
больничный лист надежно купить
купить больничный лист задним числом отзывы
27.1.2018 08:34 - reagovat

tafekn:

Это ценная фраза

---
Да, действительно. И я с этим столкнулся. Давайте обсудим этот вопрос. fifa 15 ultimate team edition скачать торрент, скачати fifa 15 через торент или [url=http://15fifa.ru/]еа спортс[/url] fifa 15 скачать pc
1.2.2018 06:55 - reagovat

obtapn:

Какой занимательный вопрос

---
Извините, я удалил эту фразу скачать fifa 15 без торрента, скачать фифа 15 на пк без ориджин или [url=http://15fifa.ru/skachat-fifa-15/]скачать fifa 15 карьера[/url] fifa 15 moddingway mod 7.0 0 скачать
3.2.2018 08:04 - reagovat

JerrySep:

Привет! Который палец онлайн для форуме?
Я вот сайт сделал :) [url=http://dietonika.cf]http://icqdownload.tk/[/url]
17.2.2018 18:14 - reagovat

Přidat nový komentář

Jméno:*
Zpráva:*

Přidejte se k nám

Překlady Zákona jednoty zasíláme jako náhodný citát v náhodný čas. Dá se to použít jako zajímavý nástroj nejen pro fandy "Law of One". Maximálně 2 emaily za měsíc. Přidáním se zároveň stáváte členy naší komunity.

* povinné pole

Podívat se na předchozí newslettery