Co je Zákon jednoty


Ra: Já jsem Ra. Zákon jednoty, i přes všechny omezení názvu, jak říkáte vibračním zvukovým komplexům, může být aproximován tvrzením, že všechny věci jsou jedním, že tam není žádná polarita, žádné dobro nebo zlo, žádný nesoulad, ale pouze identita. Všechno je jedním, a to jedno je láska/světlo, světlo/láska, Nekonečný stvořitel.

Ra: I am Ra. The Law of One, though beyond the limitations of name, as you call vibratory sound complexes, may be approximated by stating that all things are one, that there is no polarity, no right or wrong, no disharmony, but only identity. All is one, and that one is love/light, light/love, the Infinite Creator.

http://www.lawofone.info/results.php?s=4#20 

Ra: Já jsem Ra. Zvažte, pokud chcete, že je vesmír nekonečný. Toto ještě nebylo potvrzeno nebo vyvráceno, ale můžeme vás ujistit, že sami nemáte konce, nemá konce vaše porozumění, to co byste nazvali cestou hledání, nebo nemá konce vaše vnímání stvoření.

To, co je nekonečné, nemůže být mnohé, protože mnohost je konečný koncept. Abyste měli nekonečnost, musíte identifikovat nebo definovat nekonečnost jako jednotu, jinak termín nemá se k čemu vztahovat nebo nemá význam. V Nekonečném stvořiteli je jenom jednota. Znáte jednoduché příklady jednoty. Viděli jste světlo, rozložené do všech barev zářící ze slunečního světla. Toto je zjednodušený příklad jednoty.

Pravda není správná, ani špatná. Nemá to polaritu, vše bude, jak byste řekli, jednou smířeno ve vašem tanci skrze komplex mysli/těla/ducha, který vás v této době baví zkreslováním různými způsoby.  Zkreslení není v žádném případě nutné. Je každým z vás zvoleno jako alternativa k porozumění celistvosti jednoty myšlenky, která zastřešuje všechny věci. Nemluvíte o podobných entitách nebo věcech. Jste každou věcí, každou bytostí, každou emocí, každou událostí, každou situací. Jste jednotou. Jste nekonečnem. Jste láska/světlo, světlo/láska. Jste. Toto je Zákon jednoty.
 

Ra: In truth there is no right or wrong. There is no polarity for all will be, as you would say, reconciled at some point in your dance through the mind/body/spirit complex which you amuse yourself by distorting in various ways at this time. This distortion is not in any case necessary. It is chosen by each of you as an alternative to understanding the complete unity of thought which binds all things. You are not speaking of similar or somewhat like entities or things. You are every thing, every being, every emotion, every event, every situation. You are unity. You are infinity. You are love/light, light/love. You are. This is the Law of One.

http://www.lawofone.info/results.php?s=1#7

Přidejte se k nám

Překlady Zákona jednoty zasíláme jako náhodný citát v náhodný čas. Dá se to použít jako zajímavý nástroj nejen pro fandy "Law of One". Maximálně 2 emaily za měsíc. Přidáním se zároveň stáváte členy naší komunity.

* povinné pole

Podívat se na předchozí newslettery