Slovníček pojmů v Zákonu jednoty


Chybí vám nějaké pojmy, které nejsou zcela jasné? Napište mi, nebo zanechte komentář.

Poslední aktualizace: 27.8.2019

Slovníček pro Zákon jednoty

Seřadit podle: angličtiny

českyanglickypopis
bezčasovost, bezčasítimeless, timelessness
Bratři a Sestry zármutkuthe Brothers and Sisters of Sorrow
bytostný celektotality/beingness
centrum solar plexussolar plexus centercentrum žlutého paprsku
chanelingchannelingPříjem telepatické komunikace.
devachanický, rajský, božskýdevachanicPodle Ra, je to úroveň nad astrální. Vypadá, že koresponduje s modrým paprskem.
entitaentity
entropieentropypostupný pokles do nepořádku nebo chaosu
graduace, povýšení, vzestupgraduation
hlavní cyklusmaster cycleTrvá přibližně 75 000 let.
hledající, hledačseekerBytost/entita co hledá - ve smyslu hledat pravdu, význam nejenom života (své inkarnace, života obecně), ale i celého bytí.
individualitaselfnessObjevilo se v 37.6, od Ra: "The higher self is a manifestation given to the late sixth-density mind/body/spirit complex as a gift from its future selfness."
jasnoslyšnost, bezčasíclairaudiencehttp://intuitivesoulsblog.com/clairaudience/ - je psychická schopnost, která znamená, že lze za pomocí sluchu přijmout intuitivní informace od svého Vyššího já, těch "za závojem" nebo od svých duchovních průvodců.
jeden nekonečný StvořitelOne Infinite Creator
jednojitost, jednostoneness
JednotaOnePodle kontextu i jeden
jednota, sjednoceníunity
jednoznačnostsingleness
jednoznačnost, jednoznačné zaměřeníone pointedness
jástvíselfhood
kanál, programchannel
katalyzátorcatalyst
komplexní celek mysli/těla/duchaMind/body/spirit complex totalitydefinice od Ra (36.1): "komplexní celek mysli/těla/ducha funguje jako, řekněme, zdroj pro to, co byste snad nazvali Vyšším já"
komplex sociální pamětisocial memory complex
komplex těla/mysli/duchabody/mind/spirit complexRa vidí lidi jako komplexy energie, která se vyjadřuje ve třech odlišných formách.
komplex zvukových vibracísound vibratory complex
Konfederace planet ve službě nekonečnému StvořiteliConfederation of planets in service of the Infinite Creator
kongruentnícongruentSouběžné a souladné, nebo jednodušeji shodné ve velikosti a tvaru. Tento termín má více "matematický" charakter a jemnější význam, než pouze znamenající "shodný".
konstruktconstructVýtvor v realitě - může to být bytost nebo třeba prostor vytvořený myšlenkovou formou mimo tuto realitu (neexistující v této "hmotné" realitě).
kočárchariot
KřižáciCrusaders
LogosLogosToto slovo záměrně nepřekládáme, protože má filosofický přesah. Pokud na nějakém trváte, mohlo by se překládat možná jako "tvořivý rozum", ale vzhlem k širokému významu tohoto slova je to škoda.
manifestace, zhmotněnímanifestationProjev nějakého děje nebo stavu ve fyzické rovině (v prostoru/času) úrovně.
myšlenková formathought-form
NaddušeOversoulJedná se o jiný termín pro Vyšší já, pravděpodobně převzatý se Seth Material (36.3)
nemanifestované jáunmanifested selfDefinice od Ra: "vlastní já, které nepotřebuje jiné-já, aby se manifestovalo nebo jednalo."
nosičshuttleVe smyslu transportu informace/energie/síly.
odloučení, separaceseparation
osvětlit / vysvětlitelucidate
plavidlocraftVe smyslu neidentifikovaných létajících objektů (UFO).
postoupit, povýšitto graduate
potenciacepotentiation
PoutníkWandererEntita inkarnovaná do lidské bytosti z vyšších úrovní (hustot). V době chanelingu Zákona jednoty bylo na Zemi přes 60 milionů Poutníků.
povědomí / uvědomění siawareness
princip jednotylaw of oneBez velkých písmen spíše "principy jednoty", protože "zákon" je příliš restriktivní a dle našeho "zkreslení" slovo principy vystihuje větší filosofickou souvislost. Také se zde nabízí konotace ve smyslu jakýchsi "přírodních zákonů", nebo zákonů, které není potřeba dodržovat v rámci nějakého právního sborníku, nicméně Ra indikuje, že zákony jako gravitace, pohyb rostil, chování elektromagnetického spektra, neboli  "fyzika" právě jsou zkreslení jediného zákona, Zákona jednoty. Další možná vazba na "právo" je zde zcela nejmenší.
propojení (bod)nexusnapř. v tomto bodě
prostor/časspace/timeNaše současná, viditelná, fyzická realita. Také známá jako iluze, ve které žijeme a máme naše inkarnační bytí. Oblast, ve které se odehrává naše učení se a vyrovnávání.
prostředekvehicle
prázdnota (nicota)nothingness
předpojatost, návykbias
přijmutíacceptanceDůležitý pojem pro pozitivně orientovanou entitu. Je součástí "procesu", který zmírňuje karmu jednoduše řečeno ve třech krocích: 1. porozumění, 2. přijmutí, 3. odpuštění
RadaCouncil
Rada SaturnuCouncil of Saturn
sklizeňharvestSpíše metafora, myslím si, že navazuje i na Ježíšovy metafory, kdy je Země půdou, a my jako bytosti na třetí úrovni jsme rostlinami. Podle Carly se jedná o příhodný čas - promoci, nebo postup z jedné úrovně do druhé. Např. planeta Země je nyní v této sezóně sklizně.
služba ostatnímservice to others
služba sobě samémuservice to self
společenskýsocial, societal
stav všeho, celistvostallness
StrážciGuardians
sub-Logos, sub-sub-Logossub-Logos, sub-sub-LogosPředložka sub by se dala přeložit jako pod, významově tedy patřící pod Logos nebo pod sub-Logos. Logos se dělí do sub-Logosů, sub-Logos dále do sub-sub-Logosů.
teserakttesseractTeserakt je v geometrii čtyřrozměrnou analogií krychle, jde tedy o speciální variantu nadkrychle pro d=4.
tranztrance
učení/vyučovánílearn/teaching
veliké dílogreat workpráce ve spojení s inteligentním nekonečnem
vibrační / vibracevibratory / vibration
vortex, vírvortex
vyučování/učeníteach/learning
vyvažováníbalancing
Vyšší jáHigher selfjedna z definicí od Ra (36.2): "Vyšší já, jak jej nazýváte, to je to já, které existuje s plným pochopením akumulace zkušeností entity, které pomáhá entitě v dosažení hojení zkušeností, které nebyly správně naučeny, a které asistuje, jak jste naznačil, v programování dalších životních zkušeností, jak byste to mohli nazvat."
výdržstamina
vědomíconsciousness
zaměření, ohniskofocusv kontexu 'První zkreslení, svobodná vůle, nachází své zaměření.'
Zasedací radaSession Council
zasvěceníinitiation
zesílený, s potenciálempotentiated
zkreslenídistortion/sTento pojem je pro Ra velmi oblíbeným obratem, ať prakticky vše je zkreslením Zákona jednoty.
znovuzrození, vzkříšeníresurrection
Zákon jednoty, Zákon jednohoLaw of OneAlternativně Princip jednoty, nebo jednosti. Ačkoliv se zde nabízí jiné alternativní termíny, upřednostňujeme kvůli nalezitelnosti a současné ustálenosti termín Zákon jednoty.
Zákon odpovědnostiLaw of Responsibility
Zákon zmateníLaw of Confusion
éteričnoetherea
úroveň, hustotadensitySynonymní pro "dimenze", nicméně density má specifický význam pro Ra. Oba dva termíny dávají smysl, i když osobně se více klaním k "úrovni", protože je obecnější. Vazba na "fyzikální" hustotu je však také užitečná, protože Ra popisuje každou úroveň více nahuštěnou světlem, než předchozí. Takže čtvrtá úroveň je více nahuštěná světlem než třetí atp. Je 7 úrovní v každém oktávu stvoření, kdy osmá úroveň současného stvoření se rovná první úrovni dalšího cyklu evoluce Stvořitele.
úroveň, rovina, pláňplaneVe smyslu úrovně/roviny planety, stupně existence.
úzké pásmonarrow band
čas/prostortime/spaceNaše neviditelná, metafyzická realita, ve které se pohybujeme během snů, nebo když meditujeme, nebo prožíváme nějaký pozměněný stav vědomí.
životní energievital energy

Proč je potřeba slovníček

Původně slovníček vznikl hlavně jako pomocník pro překlad, aby určitá slova měla pokud možno jednotný překlad. Law of One se považuje za filosofický text, a proto, když je k dispozici adekvátní termín, i když je přejatý z cizího jazyka, považuji ho za dostatečný. Konec konců, na překladatelích nejsou otěže významu, naopak někdy až příliš zaměřený překlad uškodí, protože zavádí další zkreslení.

Je dobré mít na paměti, že Don, pokládající otázky, má doktorský titul, a Carla, jako médium je silně věřící křesťanka. V této výbavě se dá předpokládat, že Ra používal i termíny a spojení blízké těmto lidem, a proto si k významu pomáhám i tímto spojením. Co je patrné z materiálu je i záliba Ra v poněkud archaických, nebo "knižních" slovech.

V souladu s učením v tomto materiálu je na každém čtenáři, aby vzal to, co rezonuje a opustil to, co ne. Tento text je náročný v angličtině, natož v češtině, takže je potřeba nad tím přemýšlet, studovat reference, zkrátka udělat si svůj domácí úkol. Naše snaha, jako překladatelů, nechť této činnosti nebrání

Ačkoliv se překladatelé snaží minimalizovat vzniklá zkreslení, někdy jsou nevyhnutelná a někdy mlhavé odpovědi možná teprve čekají na vás, až je pochopíte :) Nicméně, na základě původního slovníčku od Carly, cenné práce od Garyho a Romiho z L/L research jsem zkompletoval tohoto doufám pomocníka pro lepší čtení a překlad materiálu, který by dával smysl pokud možno co nejvíce počtu lidí. Tak či tak, je to pořád jen moje osobní zkreslení a i když je moje touha to "nepokazit" veliká, nějakému zkreslení se z podstaty věci nevyhneme. I z tohoto důvodu to více rozvádím, protože správný význam je spíše na vás a není schován v přesné "terminologii".

Vojtěch Schlesinger (na základě podnětů od Romiho, Garyho - L/L Research, Barbory Doslíkové a Radima Dvořáka)

Přidejte se k nám

Překlady Zákona jednoty zasíláme jako náhodný citát v náhodný čas. Dá se to použít jako zajímavý nástroj nejen pro fandy "Law of One". Maximálně 2 emaily za měsíc. Přidáním se zároveň stáváte členy naší komunity.

* povinné pole

Podívat se na předchozí newslettery